�������-��� star[1]1.gif (3084 bytes)

�������
����� �����

������
�������
������

Fanart
Fanfiction
�������
����

Skins
Wallpapers

��� ���
��������
FAQ

�����
���
������
Guestbook

zoi_chan.jpg (45800 bytes)�������� ������� �����.
������ � Zoisaito, � �.�. ������ � ����� ����� ���������� �����, ���� � �������������� - Juster. �� - �����

������� ����� � /��� �����: Naruto, SM, Genshiken, Sakura Taisen, EVA (�����), Fushigi no Umi no Nadia, Otaku no Video, Tonari no Totoro, Utena-movie, X 1999, Yami no Matsuei, Excel Saga � �.� =^_^=
�� ������� ����� � /��� �����: Cool Divises, Angel's tail, Slayers, Ai no Kusabi, Kite, � ����������_��������� kawaii ���� �� �����.

������� � ����: ���� � ����� ����������� (�� ������ "����������� �������") 7. ������ ��������� ��������������� ����� � ������� - ����������� �����, ������� � ������ anime OSTs, J-pop, J-rock � �.�. ������� ����� - �������� ���-������ �������� �������� ������ Animetal.
�� �������� ����������: ���������, "�����" wallpaper'�� � web-������ � �.�. � 2004 ���� ������� ��������� ������������, ������� ������ �� ���� ����� =^^=. ������ ������� ����������-�������������. � ������� �� ������� ���������� �������� ���� :(

�����: ������� ���� � ������� ������, �����, ������ ������ � ������� �����, ��������, ������, �������� � ���������, ������������ � ���������� ����, �������� ������, �����, ������� ������, ����� ������ �������, ������� � ������, "�������" �����, ��������� �������, ������� ������ � �����, �����, ������, ���� ��������� ���������� ���������� �������, �����������, ���������� � ������ ���������� :) ����� ����� ������ "���������� ����������"...

�� �����: ������ �����, ����� ���� � ����-�� ����������, ������� �� ����� � "��������� �������", �� �����, ����� ���-�� �� ����������, �������, ���������, �������, �������, ��������, �������, ������, �������, ��������� ����� ����� ������������, ������ �������� ���������... (� ��� ����� � ���� :)
Current Dream: "������" ��� ������� �����������. =^_^=

 

������ �������-���
�� �������� ��������